Ống Inox 310s Phi 127

150,000

Ứng dụng của Inox 310s

  • Thùng xử lý nhiệt
  • Neo chịu lửa
  • Trao đổi nhiệt
  • Thành phần lò
  • Tấm lót gạch
  • Thành phần lò nung xi măng
  • Bộ phận lò nung
  • Bộ phận đốt dầu
  • Giỏ xử lý nhiệt và đồ gá
  • Trao đổi nhiệt