Tag Archives: Tấm Inox 310s 35 mm

Tấm Inox 310s 25, 28, 30, 32, 35, 38mm | 0902 303 310

Tấm Inox 310s 25, 28, 30, 32, 35, 38mm | Tấm Inox Chịu Nhiệt Tấm inox 310, Tấm Inox 310S, Tấm Inox Chịu Nhiệt Sử dụng với những kết cấu hàn đòi hỏi tính chịu ôxi hoá cao, như hệ thống trao đổi nhiệt, các bộ phận trong lò nung, nồi hơi, lò đốt rác, […]