Tag Archives: Ống đúc Inox 310s phi 60 mm

Ống Inox 310s + 0902 303 310 + Phi 60 – 141mm

Ống Inox 310s Ống Inox 310 phi 60 mm, Ống Inox 310s phi 60 mm, Ống đúc Inox 310s phi 60 mm, Ống Inox 310 phi 73 mm, Ống Inox 310s phi 73 mm, Ống đúc Inox 310s phi 73 mm, Ống Inox 310 phi 76 mm, Ống Inox 310s phi 76 mm, Ống đúc Inox 310s phi 76 mm, Ống Inox 310 phi 90 mm, Ống Inox 310s phi 90 mm, Ống đúc Inox 310s phi 90 mm, Ống Inox 310 phi 101 mm, Ống Inox 310s phi 101 mm, Ống đúc Inox 310s phi 101 mm, Ống Inox 310 phi 114 mm, Ống Inox 310s phi 114 mm, Ống đúc Inox 310s phi 114 mm, Ống Inox 310 phi 141 mm, Ống Inox 310s phi 141 mm, Ống đúc Inox 310s phi 141 mm, ỐNG INOX 310S DN50/DN65/DN80/DN90 2 50 2,375 in (60,33 mm) 0,065 in (1,651 mm) 0,109 in (2,769 mm) 0,125 in (3,175 mm) 0,154 in (3,912 mm) 0,218 in (5,537 mm) 0,250 in (6,350 mm) 0,436 in (11,074 mm) 2½ 65 2,875 in (73,03 mm) 0,083 in (2,108 mm) 0,120 in (3,048 mm) 0,188 in […]

TẢI BẢNG GIÁ