Inox 301, Inox Đàn Hồi, Lá lò xo – Cuộn Tấm Băng

310

Hàng tồn sẵn có:

  • Cuộn Inox 301
  • Tấm Inox 301
  • Băng Inox 301
  • Dây Inox 310