Giá Que hàn 310s

310

Khối lượng chiết khấu Ngày giao hàng Đường kính cực
(mm)
Trọng lượng
(kg)
Có sẵn 4 ngày) 1.6 (Φ) 5
Có sẵn 4 ngày) 2.0 (Φ) 5
Có sẵn 4 ngày) 2,4 (Φ) 5
4 ngày) 3,2 (Φ) 5
TẢI BẢNG GIÁ