Lá lò xo 301 dày 0.9li

200,000 120,000

Hàng tồn sẵn có:

  • Cuộn Inox 301
  • Tấm Inox 301
  • Băng Inox 301
  • Dây Inox 310